“พาสปอร์ต” กับ “วีซ่า” แตกต่างกันอย่างไร ?

“พาสปอร์ต” กับ “วีซ่า” แตกต่างกันอย่างไร ?

            พบกันอีกครั้งกับ เที่ยวต่างประเทศ สำหรับใครที่กำลังมีแพลนจะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศแล้ว แต่ยังเป็นมือใหม่อยู่จึงไม่รู้ว่าควรเตรียมความพร้อมใดบ้างในการไปเที่ยวต่างแดน โดยเฉพาะที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ เรื่องของเอกสารสำหรับการเดินทางและการเข้าประเทศนั้น ๆ ย่อมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นอันดับแรก ไม่เช่นนั้นคุณอาจมีปัญหาทำให้ไม่สามารถเดินทางได้เพราะไม่มีเอกสารการเดินทางไปต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งว่าขั้นตอนจะยุ่งยากและมีค่าธรรมเนียมด้วย แต่ก็คุ้มค่ากับระยะเวลาของการใช้ และการได้ไปเที่ยวต่างประเทศที่จะไม่ต้องพะวงใด ๆ แน่นอน เราจึงถือโอกาสมาพาคุณทำความรู้จักกับ “พาสปอร์ต” กับ “วีซ่า” เอกสารหนังสือการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศที่ต้องทำ ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถออกเดินทางไปต่างประเทศได้ แต่บางคนก็อาจงงว่า พาสปอร์ตกับวีซ่านั้นไม่ใช่เอกสารหนังสือเดินทางตัวเดียวกันหรือ? แล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? ขอบอกเลยว่า “แตกต่าง” แต่จะด้วยเหตุผลใดที่ต้องมีทั้งพาสปอร์ตและวีซ่ามาอ่านกันเลย

ทำความรู้จักกับ “พาสปอร์ต” กับ “วีซ่า”

รูปภาพ : https://promotions.co.th/

หนังสือการเดินทางพาสปอร์ต

            “พาสปอร์ต” เป็นเอกสารที่ระบุตัวตนของเราซึ่งจะใช้ในการไปต่างประเทศเพื่อให้ทางสถานทูตหรือผู้ที่ตรวจเช็คเอกสารของสนามบินที่นั่นสามารถยืนยันตัวตนเราได้ ซึ่งเวลามีปัญหาเกิดขึ้นที่ต่างประเทศ เขาก็จะขอดูพาสปอร์ตของเรา จะมีข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อ-นามสกุล, วัน-เดือน-ปีเกิด, จังหวัดที่เกิด, เพศ, สัญชาติ  เป็นต้น ซึ่งปกติประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลพิเศษ เจ้าหน้าที่นั้นจะออกหนังสือเดินทางธรรมดา โดยสังเกตได้จากหน้าปกจะมีสีแดงเลือดหมู  คุณสามารถใช้งานพาสปอร์ตได้ตั้งแต่เรื่องท่องเที่ยว ไปเยี่ยมญาติ หรือไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศ โดยพาสปอร์ตจะมี ดังนี้

รูปภาพ : https://www.checkinchill.com/
  • หนังสือเดินทางทูต (ปกสีแดงสด) มีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้ มีข้อกำหนดออกให้เฉพาะบุคคล
  • หนังสือเดินทางราชการ (ปกน้ำเงินเข้ม) มีอายุไม่เกิน 5 ปี  ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัว
  • หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (ปกสีแดงเลือดหมู) ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี
  • หนังสือเดินทางชั่วคราว (ปกเขียว) เช่น หนังสือเดินทางพระ ออกให้สำหรับพระภิกษุและ สามเณรที่ได้รับอนุญาต ให้เดินทางไปต่างประเทศ ตามนัยระเบียบมหาเถรสมาคม หรือ หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ออกให้ชาวมุสลิมที่เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ หนังสือเดินทางประเภทนี้จะมีอายุ 1 ถึง 2 ปีเท่านั้น เป็นต้น

วีซ่า

รูปภาพ : https://www.travelwithpor.com/

            “วีซ่า” เป็น เอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่งออกให้บุคคลที่ได้รับการพิจารณาให้สามารถเข้าประเทศผู้ออกตรวจลงตราได้ ภายในระยะเวลาหรือจุดประสงค์ที่บุคคลนั้นยื่นคำร้องขอไว้ว่าจะอยู่ประเทศนั้นนานแค่ไหน โดยไว้ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเข้าประเทศที่ได้ยื่นขอวีซ่าไว้ เช่น หากไปประเทศเกาหลี ก็ยื่นวีซ่าเกาหลีให้ เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว วีซ่าจะมีการประทับตราลงหนังสือเดินทาง (passport) เป็นตราประทับหรือสติ๊กเกอร์ลงในหนังสือเดินทางเพื่อยืนยันว่าเป็นวีซ่าจริงของทางองค์กรหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำวีซ่า ซึ่งปัจจุบันบางประเทศมีการลงตราประทับแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ฉะนั้นหากไปเที่ยวก็จะต้องทำวีซ่าสำหรับไปเที่ยวประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะ แต่หากไปทำงานก็ต้องทำวีซ่าสำหรับทำงานที่ประเทศนั้นเฉพาะเช่นกัน

ตามไปเสาะหาที่ ท่องเที่ยวยุโรป-อเมริกา กันต่อได้ที่ หลงไปไหน

#เที่ยวต่างประเทศ #หนังสือเดินทาง

  • ท่องเที่ยวเอเชีย
  • ท่องเที่ยวยุโรป-อเมริกา