5 สถานที่ท่องเที่ยว ในกัมพูชาใกล้ชิดธรรมชาติและวัฒนธรรม

5 สถานที่ท่องเที่ยว ในกัมพูชาใกล้ชิดธรรมชาติและวัฒนธรรม

พบกันอีกครั้งกับ เที่ยวต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา นั้นเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย ที่ไม่ได้มีดีแค่สถานที่ขึ้นชื่ออย่าง นครวัดนครธม เท่านั้น เพราะประเทศ กัมพูชา แห่งนี้ ยังมีอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก ไม่ว่าจะเป็นปราสาทเก่าแก่ต่าง ๆ รวมไปถึงสถานที่เที่ยวตามธรรมชาติ ดังนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนำให้ได้รู้จักกับ 5 สถานที่ท่องเที่ยว ที่เราจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและวัฒนธรรม จะมีที่ไหนบ้าง มาติดตามกันได้เลย แนะนำกับ 5 สถานที่ท่องเที่ยว กัมพูชา ปราสาทพนมบาเค็ง เป็นปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับประตูทางทิศใต้ของเมืองนครธม โดยมีจุดเด่นคือเป็นปราสาทขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงประมาณ 75 เมตร เท่านั้น ทำให้สามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบที่เต็มไปด้วยความสวยงาม ซึ่งในอดีตที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 สำหรับบูชาพระศิวะ กับตัวปราสาทที่มีความคล้ายกับพีรมิด และมีศิวลึงค์สำหรับการกราบไหว้ ปราสาทตาพรหม เป็นอีกหนึ่งปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองนครธม มีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่ออุทิศให้กับพระราชมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กับจุดเด่นในด้านความเป็นธรรมชาติ ที่ทางรัฐบาลกัมพูชาได้คงปราสาทแห่งนี้ให้อยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่พบเจอมาที่สุด โดยไม่มีการตัดต้มไม้ที่ขึ้นแทรกตัวโดยรอบปราสาท ทำให้สถานที่แห่งนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างออกไปจากปราสาทอื่น ๆ โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเสียมราฐไปทางทิศใต้ราว ๆ 15 กิโลเมตร โดยกินเนื้อที่ประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตร […]