สถานที่ท่องเที่ยวเด่นของ นครวาติกัน

สถานที่ท่องเที่ยวเด่นของ นครวาติกัน

            พบกันอีกครั้งกับ เที่ยวต่างประเทศ “นครวาติกัน” เขาว่าเป็นที่พำนักของพระเจ้าและผู้ที่มีความเลื่อมใสอย่างลึกซึ้งในคริสศาสนาที่จะต้องมาที่นี่ รวมถึงผู้ที่ต้องการปวารณาตนเป็นคริสต์แบบเคร่งครัดก็ย่อมต้องมาที่นครวาติกันเช่นเดียวกัน เพียงแค่ได้ฟังเรื่องเหล่านี้ใครต่อใครก็ย่อมต้องมองภาพออกกันแล้วอย่างแน่นอนว่า เมืองนี้ของประเทศอิตาลีคงจะเป็นเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบและมีสถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อมในย่านต่าง ๆ ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอีกเมืองหนึ่งของอิตาลีที่น่ามาเที่ยวมาก ซึ่งคุณเข้าใจถูกแล้ว! นครวาติกันหรือนครรัฐที่ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลีนี้นอกจากจะมีการปกครองแบบพิเศษที่นอกจากอำนาจจะตกอยู่ที่พระสันตะปาปาเพียงผู้เดียวทำให้มีกฎระเบียบการมาเยือนที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ยังเต็มไปด้วยพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับศาสนามากมายรอให้เราได้ไปชมกันด้วย แบบนี้จะให้พลาดสถานที่ท่องเที่ยวดี ๆ ของสายเที่ยวแบบสงบ ๆ ได้ดื่มด่ำกับความเก่าแก่ของศิลปะในสถาปัตยกรรมอิตาลีที่แสนคลาสสิก ณ สถานที่เหล่านี้ในนครวาติกันได้อย่างไร แนะนำกับ 3 สถานที่ท่องเที่ยวเด่นของ นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์, ในนครวาติกัน             “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเด่นของนครวาติกันที่โดดเด่นระดับโลก ด้วยเป็นมหาวิหารเอกหนึ่งในสี่แห่งในกรุงโรม นครรัฐวาติกัน ที่สร้างในรูปแบบบาซิลิกากึ่งเรเนซอง มีโดมและเสาโครงสร้างศิลปะลวดลายโดดเด่นตระหง่านตา ใช้สำหรับฝังร่างของนักบุญซีโมนเปโตรซึ่งเป็นหนึ่งในอัครทูตของพระเยซูและเป็นสถานที่พำนักประจำตำแหน่งของพระสันตะปาปาปัจจุบัน รวมถึงภายในมหาวิหารที่ใช้ในการฝังศพบุคคลสำคัญของอิตาลีกว่าร้อยที่ด้วย ลิงก์ Youtube ที่เกี่ยวข้องกับ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” VATICANO – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ วิหารซิสติน, ในนครวาติกัน             “วิหารซิสติน” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเด่นของนครวาติกัน มีลักษณะแบบโบสถ์รองอยู่ภายในพระราชวังพระสันตะปาปาที่มีชื่อเสียงความสวยงามของการตกแต่งที่หรูหราด้วยสีสันและศิลปะทางจิตรกรรมฝาผนังและเพดานทุกมุมที่บอกเล่าเรื่องราวการระลึกถึงพระวิหารของพระเจ้าโซโลมอนในพันธสัญญาเดิมหลากหลายรูปภาพ อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระสันตะปาปาในนครรัฐวาติกัน และเป็นสถานที่ทำการประชุมเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่อีกด้วย ลิงก์ Youtube ที่เกี่ยวข้องกับ “วิหารซิสติน” High tech […]