“พาสปอร์ต” กับ “วีซ่า” แตกต่างกันอย่างไร ?

“พาสปอร์ต” กับ “วีซ่า” แตกต่างกันอย่างไร ?

            พบกันอีกครั้งกับ เที่ยวต่างประเทศ สำหรับใครที่กำลังมีแพลนจะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศแล้ว แต่ยังเป็นมือใหม่อยู่จึงไม่รู้ว่าควรเตรียมความพร้อมใดบ้างในการไปเที่ยวต่างแดน โดยเฉพาะที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ เรื่องของเอกสารสำหรับการเดินทางและการเข้าประเทศนั้น ๆ ย่อมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นอันดับแรก ไม่เช่นนั้นคุณอาจมีปัญหาทำให้ไม่สามารถเดินทางได้เพราะไม่มีเอกสารการเดินทางไปต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งว่าขั้นตอนจะยุ่งยากและมีค่าธรรมเนียมด้วย แต่ก็คุ้มค่ากับระยะเวลาของการใช้ และการได้ไปเที่ยวต่างประเทศที่จะไม่ต้องพะวงใด ๆ แน่นอน เราจึงถือโอกาสมาพาคุณทำความรู้จักกับ “พาสปอร์ต” กับ “วีซ่า” เอกสารหนังสือการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศที่ต้องทำ ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถออกเดินทางไปต่างประเทศได้ แต่บางคนก็อาจงงว่า พาสปอร์ตกับวีซ่านั้นไม่ใช่เอกสารหนังสือเดินทางตัวเดียวกันหรือ? แล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? ขอบอกเลยว่า “แตกต่าง” แต่จะด้วยเหตุผลใดที่ต้องมีทั้งพาสปอร์ตและวีซ่ามาอ่านกันเลย ทำความรู้จักกับ “พาสปอร์ต” กับ “วีซ่า” หนังสือการเดินทางพาสปอร์ต             “พาสปอร์ต” เป็นเอกสารที่ระบุตัวตนของเราซึ่งจะใช้ในการไปต่างประเทศเพื่อให้ทางสถานทูตหรือผู้ที่ตรวจเช็คเอกสารของสนามบินที่นั่นสามารถยืนยันตัวตนเราได้ ซึ่งเวลามีปัญหาเกิดขึ้นที่ต่างประเทศ เขาก็จะขอดูพาสปอร์ตของเรา จะมีข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อ-นามสกุล, วัน-เดือน-ปีเกิด, จังหวัดที่เกิด, เพศ, สัญชาติ  เป็นต้น ซึ่งปกติประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลพิเศษ เจ้าหน้าที่นั้นจะออกหนังสือเดินทางธรรมดา โดยสังเกตได้จากหน้าปกจะมีสีแดงเลือดหมู  คุณสามารถใช้งานพาสปอร์ตได้ตั้งแต่เรื่องท่องเที่ยว ไปเยี่ยมญาติ หรือไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศ โดยพาสปอร์ตจะมี ดังนี้ หนังสือเดินทางทูต (ปกสีแดงสด) มีอายุไม่เกิน […]

อยากจะ ขอวีซ่าญี่ปุ่น ไปเที่ยวกับทัวร์แต่ไม่รู้ต้องเตรียมอะไรบ้างมาดูกัน

อยากจะ ขอวีซ่าญี่ปุ่น ไปเที่ยวกับทัวร์แต่ไม่รู้ต้องเตรียมอะไรบ้างมาดูกัน

              พบกันอีกครั้งกับ เที่ยวต่างประเทศ ในตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นได้เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ติดประเทศไปนานหลายปีจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ถึงอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสด้วยการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางกับกรุ๊ปทัวร์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเอกสารที่ใช้สำหรับการเข้าสู่ประเทศอีกด้วย แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับฟรีวีซ่าของญี่ปุ่นแต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติเหมือนในปัจจุบันทำให้นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศ วันนี้เราจึงจะพาทุกคนมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่คุณจะต้องเตรียมตัวเพื่อ ขอวีซ่าญี่ปุ่น ไปเที่ยวให้ผ่าน รวมเอกสารที่จะต้องเตรียมเมื่อต้อง ขอวีซ่าญี่ปุ่น ไปเที่ยวกับทัวร์ในช่วงโควิด หนังสือเดินทาง เหมือนกับในทุกประเทศก็คือจะต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับตั้งแต่วันเดินทางกลับ จะต้องมีหน้าประทับว่างเกินกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่สามารถขอวีซ่าเช้งเก้นผ่านก็ให้แนบออกมาด้วยเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือฃ รูปถ่ายขนาด 2X 2 นิ้ว ต้องมีพื้นหลังสีขาว ภายในรูปชัดเจ นและไม่แต่งภาพ ที่สำคัญต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ เอกสารขอวีซ่าญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยคำร้องขอวีซ่า แบบสอบถามยื่นวีซ่า และหนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับกรณีที่ทัวร์เป็นผู้จัดการขอวีซ่าให้  หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ หากเป็นพนักงานบริษัทหรือข้าราชการให้ขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานโดยระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน และระยะเวลาพักร้อน โดยอายุเอกสารจะอยู่ที่ 1 เดือน หากประกอบธุรกิจส่วนตัวจะต้องคัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือนหรือทะเบียนการค้าจากทางกระทรวงพาณิชย์ กรณีทำอาชีพอิสระให้ทำหนังสืออธิบายเกี่ยวกับอาชีพและรายได้อย่างละเอียด หากเป็นนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถานศึกษาซึ่งมีอายุเอกสาร 1 […]