ศรีลังกา 3 ที่เที่ยวสถาปัตยกรรม Amazing

ศรีลังกา 3 ที่เที่ยวสถาปัตยกรรม Amazing

            พบกันอีกครั้งกับ เที่ยวต่างประเทศ “ศรีลังกา” เป็นประเทศที่อยู่บนเกาะกลางทะเลในทวีปเอเชีย ใกล้กับอินเดียทำให้ได้รับอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมของฝั่งประเทศอินเดียเข้ามาร่วมกับวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวสิงหลและชาวทมิฬดั้งเดิมด้วยจนกลายเป็นความผสมผสานที่ทำให้เกิดเรื่องราวมากมายผ่านกาลเวลามามากจนหล่อหลอมให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของศรีลังกาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านศาสนาที่มีบทบาทเป็นอย่างมาก ชาวศรีลังกานับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและมีความศรัทธาที่แรงกล้าอย่างสูงด้วยทำให้เราเห็นว่าเวลาไปเที่ยวกันมักจะมีลวดลายสลักเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาที่มีผสานกับสถาปัตยกรรมโบราณต่าง ๆ ด้วยทำให้มีความงดงามมาก แนะนำ 3 สถานที่ท่องเที่ยว ศรีลังกา ใคร ที่มาท่องเที่ยวประเทศศรีลังกา ส่วนมากนอกจากมาตามรอยเรื่องราวพระพุทธศาสนาแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็จะมาชมสถาปัตยกรรมสุด Amazing มากมายของศรีลังกาที่ต้องมาหลายครั้งถึงจะเก็บภาพสวย ๆ ได้หมด เพราะมีมากมายจนเราวางแพลนแทบไม่ไหวจริง ๆ แต่สำหรับคนที่กำลังจะไปศรีลังกาเป็นครั้งแรก เราบอกเลยว่าคุณควรได้เก็บภาพสวย ๆ ของ 3 ที่เที่ยวสถาปัตยกรรม Amazing ของศรีลังกาที่งามเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศเหล่านี้! พระบรมมหาราชวังแคนดี้ @ประเทศศรีลังกา             “พระบรมมหาราชวังแคนดี้” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถาปัตยกรรม Amazing ของศรีลังกาอันดับ 1 ซึ่งมีความสวยงามของสถาปัตยกรรมศิลปะดั้งเดิมของศรีลังกาที่ผสมผสานความเป็นตะวันตกอย่างลงตัวในเมืองแคนดี้ คุณสามารถเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์การจัดแสดงงานศิลปะและโบราณวัตถุสมัยอาณาจักรแคนดี้ จนถึงสิ่งของสำคัญในช่วงเวลาที่คนอังกฤษเข้ามาปกครองได้ โดยพระราชวังแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะที่อยู่ของเชื้อพระวงศ์และ “ศรีวิกรมราชสิงหะ” กษัตริย์องค์สุดท้ายของศรีลังกาที่ประทับที่นี่จนถึงปีค.ศ.1815 ลิงก์ Youtube ที่เกี่ยวข้องกับ “พระบรมมหาราชวังแคนดี้” Royal palace of Kandy- […]